Thursday, 13 September 2018

H SATB αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες – επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για τα πρότυπα ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, 13485, 37001 & ISO/IEC 27001 σε όλη την Ελλάδα
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος και επίσημο Κέντρο Πιστοποίησης του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONALαναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες – επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για τα πρότυπα ISO 9001, 14001, 13485 & ISO/IEC 27001 σε όλη την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να διεκπεραιώσουν Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001, 14001, 13485, OHSAS 18001, 37001 & ISO/IEC 27001 καθώς και να πραγματοποιήσουν ενέργειες αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση και τον συντονισμό έργων πιστοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

* Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο των επιθεωρήσεων Συστημάτων Ποιότητας
* Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
* Άριστη γνώση Η/Υ
* Επικοινωνιακές  Δεξιότητες και συνέπεια

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
* Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 9001:2015/14001/27001/13485.
* Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.gr.

Tuesday, 14 August 2018

H SΑΤΒ αναζητεί Μηχανικούς µε Βιομηχανική εμπειρία επιθεώρησης σε Ανελκυστήρες στην Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα.SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί Μηχανικούς µε Βιομηχανική εμπειρία επιθεώρησης σε Ανελκυστήρες για τακτική απασχόληση σε επιθεωρήσεις στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
* Τεκμηριωμένη εμπειρία ως επιθεωρητές ανελκυστήρων (αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι) σε διαπιστευμένο στο συγκεκριμένο πεδίο φορέα ελέγχου
ή
* Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή Πτυχίο Μηχανικού ΤΕΙ των ειδικοτήτων μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού 
* Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον τριετής) σε κατασκευή/εγκαταστάσεις/συντηρήσεις/επισκευές/μελέτες ανελκυστήρων

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
• Εμπειρία επιθεώρησης  ανυψωτικών μηχανημάτων & εξοπλισμού 
• Εμπειρία σε Βιομηχανικούς Ελέγχους (TPI)
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο infothess@swissapproval.gr ή τηλεφωνικώς στο 2310-515-153, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, κ. Ιβηριώτης Βασίλειος.

Wednesday, 4 July 2018

H SΑΤΒ αναζητεί άτομο για την θέση Υπεύθυνου Προγραμματισμού (Planning Manager)SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί άτομο για την θέση Υπεύθυνου Προγραμματισμού (Planning Manager).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Microsoft Office
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας, ήθος, συνέπεια και εργατικότητα.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
• Επαγγελματική εμπειρία
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hr@swissapproval.gr, ή τηλεφωνικώς στο 210-5562130, Υπεύθυνος κ. Γονιδάκης Μάνος.


Monday, 25 June 2018

Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξη»
Στις 23 & 24 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Κω το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξη».

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές και εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους όπως επίσης και η Διευθύντρια της Temos Hellas και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Swiss Approval Technische Bewertung S.A., κα Κατσάπη Αγγελική, με ομιλία αναφορικά με τις Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες ανάπτυξης του Τομέα, Stakeholders’ role – Quality is the key.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας που μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας και ευεξίας,
Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ΚΕΔΕ, το Δήμο Κω και το Διεθνές Κέντρου Τουρισμού Υγείας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών. Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, εμπειρογνώμονες, κυβερνητικοί παράγοντες της Ελλάδας και άλλων χωρών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού και τουριστικού κλάδου της χώρας.

Μονοήμερο σεμινάριο σύμφωνα με το ISO 9001:2015 από την Swiss Approval Technische Bewertung σε Αθήνα και ΘεσσαλονίκηΟι κάτοχοι πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 θα πρέπει να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά τους στην ισχύουσα έκδοση του 2015 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. O φορέας πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung S.A.διοργανώνει μονοήμερο σεμινάριο σύμφωνα με την νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα αναλυθούν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015, τονίζοντας τις διαφορές με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν προηγμένες τεχνικές επιθεώρησης μέσω εξομοιώσεων επιθεωρήσεων, case studies και workshops. Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν:

·  Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Managers)

·  Σύμβουλοι και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας


Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι μονοήμερο και θα διεξαχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως ακολούθως:
Αθήνα: Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 (δομές Swiss Approval Technische Bewertung S.A.
στην Ελευσίνα)
Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 (δομές του τοπικού γραφείου Swiss Approval Technische Bewertung S.A. στη Θεσσαλονίκη,   Βαλαωρίτου 14, ΤΚ. 54626).

Για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, παρακαλώ πατήστε εδώ και για να συμπληρώστε την αίτηση, πατήστε εδώ


Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τους Υπευθύνους με τους εξής τρόπους:


Αθήνα
Υπεύθυνος: κος Ρίζος Φώτιος
Τηλέφωνο: 210 – 55 62 130

Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος: κος Ιβιριώτης Βασίλειος
Τηλέφωνο: 2310 515153
E-mailinfothess@swissapproval.gr training@swissapproval.gr