Tuesday, 20 September 2016


H SATB αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 & συντονιστή Έργων Πιστοποίησης στον τομέα της Yγείας.
H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, και συντονιστή Έργων Πιστοποίησης στον τομέα της υγείας.

Τα καθήκοντα τα οποία θα κληθεί να φέρει εις πέρας είναι τα ακόλουθα:
  • Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας σε παρόχους υπηρεσιών υγείας
  • Οργάνωση, διαχείριση και συντονισμός έργων πιστοποίησης
  • Ανάπτυξη συνεργασιών της εταιρείας στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
  • Ανάπτυξη μακροχρονίων σχέσεων με εν δυνάμει και υπάρχοντες πελάτες

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
1.      Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της υγείας
2.      Τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας
3.      Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτώς και προφορικώς)
4.      Πτυχίο σχετικό με τον κλάδο της υγείας
5.      Άριστη γνώση Η/Υ
6.      Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
  • Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 9001:2015
  • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.grFriday, 16 September 2016

«Καλωσορίζοντας την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση» - Βραβείο EILLEN-WEE LABEL Βράβευση της Swiss Approval Technische Bewertung S.A. για τις Διαπολιτισμικές Δράσεις και το Ευρωπαϊκό Προφίλ των Υπηρεσιών της

«ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΜΑΘΗΣΗ στις ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ήταν το θέμα πάνω στο οποίο διαγωνίστηκε η Swiss Approval Technische Bewertung A.E. αποσπώντας τελικά το Ευρωπαϊκό βραβείο EILLEN-WEE LABEL, όντας η μοναδική ελληνική συμμετοχή μεταξύ 50 άλλων επιχειρήσεων που συμμετείχαν από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για μια εγνωσμένου Ευρωπαϊκού κύρους πιστοποίηση [Welcoming European Enterprise] για την καινοτόμο δράση των επιχειρήσεων στο τομέα της Διαπολιτισμικής προσέγγισης και καθοδήγησης των εργαζομένων τους.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος EILLEN δόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στο Δημαρχείο του ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ όπου έγινε η απονομή σε τρείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις  από Ελλάδα, Αυστρία και Γαλλία, και όπου συμμετείχαν όλοι οι Ευρωπαϊκοί εταίροι από Γερμανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Βουλγαρία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Την εκδήλωση διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο O.C.E.A.N. [Organisation of Culture, Education and Advice in Networks NGO] που εκπροσωπεί το πρόγραμμα στην Ελλάδα, με συντονίστρια την κ. Δήμητρα Σκούφη-Κατσιδονιώτη και εκπαιδευτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τον κ. Χατζημηνά Ανδρέα.

Το πρόγραμμα EILEEN ενισχύει τη διαπολιτισμική μάθηση στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με βασικό του σκοπό να προσκαλέσει επαγγελματίες που εργάζονται σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και νέους άνεργους να αναπτύξουν τα γνωστικά τους πεδία πάνω στην πολιτιστική πολυμορφία στο χώρο εργασίας, μέσω μιας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και τελικώς να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν γι’ αυτές μέσω του συστήματος Level 5. Μέσω του προγράμματος αυτού προάγονται οι διαπολιτισμικές ικανότητες, η κουλτούρα φιλοξενίας στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή κινητικότητα, αλλά και η ενίσχυση και επικύρωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.Η Swiss Approval Technische Bewertung A.E. διακρίθηκε γιατί έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην πολυπολιτισμικότητα στον ευαίσθητο τομέα του Τουρισμού Υγείας, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Health Tourism Training. Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της πολιτισμικής ευαισθησίας σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της φιλοξενίας προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προσδοκίες και τις ανάγκες των διεθνών πελατών τους. 

Λίγα λόγια για εμάς

H Swiss Approval Technische Bewertung A.E. λειτουργεί στην Ελλάδα, στη Βιομηχανική Ζώνη της Ελευσίνας σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο του 1999, ενώ από το 2005 έχει αναπτύξει περιφερειακά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, με σημαντική παρουσία στην αγορά της Βορείου Ελλάδας, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης με εξειδίκευση σε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης σε διάφορους τομείς. Ο Όμιλος Swiss Approval International Group of Companies αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια διαμορφώνοντας συνεργασίες και ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο πελατών σε όλο τον κόσμο.

Η κεντρική Φιλοσοφία Διοίκησης του Δικτύου Πιστοποίησης Swiss Approval, εκκινεί από το αξίωμα ότι η Επιθεώρηση και οι Φορείς Πιστοποίησης οφείλουν να εκπροσωπούν τις αρχές της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας, στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του διεθνούς θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου Διαπίστευσης, στοχεύοντας, ουσιαστικά, στην προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της ποιότητας στις γραμμές παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς τομείς.