Friday, 16 December 2016

Σεμινάρια για Επικεφαλής Επιθεωρητές για το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015, IRCA Approved

O φορέας πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SwissApproval International, διοργανώνει πενθήμερο σεμινάριο, εγκεκριμένο κατά IRCA, για Επικεφαλής Επιθεωρητές σύμφωνα με την νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015, με την έγκριση του Διεθνούς Φορέα Εκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης, IQCS.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευθούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Βελτίωσης Ποιότητας και την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με το νέο πρότυπο μέσω εξομοιώσεων επιθεωρήσεων, case studies επιθεωρήσεων εταιρειών προς πιστοποίηση και workshops, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο του πενθήμερου σεμιναρίου, θα αναλυθούν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015, τονίζοντας τις διαφορές με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν προηγμένες τεχνικές επιθεώρησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με γραπτές εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού κατά IRCA.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν:
      · Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Managers)
      · Σύμβουλοι που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
      · Υποψήφιοι Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)   
   · Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της προηγούμενης έκδοσης του προτύπου (ISO 9001:2008) που επιθυμούν να μάθουν αναλυτικά το νέο πρότυπο  
· Εν γένει, επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
     
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις δομές της εταιρείας μας στην Ελευσίνα, από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και προσεχώς σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κομοτηνή. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση πατώντας εδώ.

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 210 55-62-130 ή στο e-mail: training@swissapproval.gr  


Το σεμινάριο ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων
 στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με το ISO 9001 και τις επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 19011 σε σύντομο χρονικό διάστημα.Friday, 9 December 2016

Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 21500:2012 Guidance on Project Management, από την SWISS APPROVAL

H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG Α.Ε. διευρύνει διαρκώς το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της με την πιστοποίηση διαχείρισης έργων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21500:2012. Το εν λόγω πρότυπο ποιότητας παρέχει καθοδήγηση για την εποπτεία και διαχείριση έργων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε είδος οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, ιδιωτικών εταιρειών ή κοινοτικών οργανώσεων, καθώς και για κάθε είδος έργου, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας, μεγέθους ή διάρκειας.

Το πρότυπο ISO 21500 προσδιορίζει 39 διεργασίες που εμπίπτουν σε πέντε βασικές ομάδες διαδικασιών και δέκα θεματικές ομάδες που καλύπτουν τις περισσότερες πτυχές που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός έργου. 

Η Swiss Approval έχει ήδη έχει ολοκληρώσει επιτυχώς επιθεωρήσεις πιστοποίησης σε δύο μεγάλες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, Focal Project Managers και RACE Consulting Engineers LP

Tuesday, 6 December 2016

H SATB αναζητεί συνεργάτες - επιθεωρητές Βιομηχανικού στη Βόρεια Ελλάδα


SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί Μηχανικούς µε Βιομηχανική εμπειρία επιθεώρησης σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, Φυσικού Αερίου, Παραγωγής Ενέργειας, Τεχνικά έργα και στην διεξαγωγή ελέγχων καταλληλότητας ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης (PED) για την απασχόλησή του σε επιθεωρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

• Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.
• Πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
• Πιστοποιητικά Μη Καταστροφικών Ελέγχων Level II 
• Εμπειρία επιθεώρησης  συγκολλήσεων 
• Εμπειρία  επιθεώρησης  δοχείων πίεσης 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hr@swissapproval.gr


ISO 39001 Road Traffic Safety: H Οδική Ασφάλεια Σήμερα πιστοποιείται από τη Swiss Approval

Ο Φορέας μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην Πιστοποίηση για το διεθνές πρότυπο ISO 39001 παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες σε ένα σημαντικό πελατολόγιο στον κλάδο. Το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος (RTS) Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων, καθώς και τη μείωση του κινδύνου σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι απαιτήσεις, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή, μιας κατάλληλης πολιτικής RTS, την ανάπτυξη στόχων στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, καθώς και σχεδίων δράσης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη νομικές και άλλες απαιτήσεις καταλήγοντας σε ένα πλήρες σχέδιο με σημείο αναφοράς τον κύκλο PDCA, Plan- Do – Check- Act.


Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το διεθνές πρότυπο είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που αλληλεπιδρούν με το δίκτυο οδικής κυκλοφορίας όπως εθνικές οδικές αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες μεταφορών, και  ιδιωτικές εταιρείες οδικής ασφάλειας. Το σύστημα διαχείρισης RTS μπορεί να είναι συμβατό ή ενσωματωμένο σε άλλα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού.Monday, 5 December 2016

H SATB αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 27001.


SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί συνεργάτη-επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 27001.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
1.      Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 27001:2013
2.      Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας της πληροφορίας
3.      Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτώς και προφορικώς)
4.      Πτυχίο σχετικό με τον κλάδο της πληροφορικής
5.      Άριστη γνώση Η/Υ
6.      Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
·                     Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)
·                     Εμπειρία ως Επιθεωρητές Συστημάτων ΠοιότηταςΓια εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hr@swissapproval.gr