Wednesday, 15 February 2017

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ SWISS APPROVAL, ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ SN/ BS/DIN EN 15224

Η Πιστοποίηση της Ποιότητας και Ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας οφείλει να αποτελεί όχι μόνο αδιαμφισβήτητο προσόν καλής λειτουργίας των δομών αλλά, κυρίως, βασικό εργαλείο εγκαθίδρυσης καλών πρακτικών και διαρκή εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου ασφάλειας στις θεραπευτικές και διαγνωστικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Τεχνικών Επιθεωρήσεων Swiss Approval Technische Bewertung, μέλος του Διεθνούς Δικτύου του Οργανισμού Swiss Approval International δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιθεώρησης-πιστοποίησης και ταυτόχρονα ειδικεύεται με τη διεθνή ομάδα επιθεωρητών που απασχολεί, σε προγράμματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης υπηρεσιών Υγείας.

Η Swiss Approval International αποτελεί τον Πρώτο Οργανισμό Πανευρωπαϊκά ο οποίος έλαβε από το Διεθνή Φορέα Διαπίστευσης UKAS διαπίστευση (και αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος στην Ελλάδα) για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο SN/ BS/DIN EN 15224 επικυρώνοντας την ουσιαστική συνεισφορά του στην προαγωγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο χώρο της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης στις Υπηρεσίες Υγείας.

Η εταιρεία μας στην Ελλάδα λειτουργώντας ως Κέντρο Πιστοποιήσεων με ενισχυμένο ρόλο στον έλεγχο των περιφερειακών γραφείων του Δικτύου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, παρέχει Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Πιστοποίησης κατά το νέο Πρότυπο SN/ BS/DIN EN 15224:2012 (συνδυαστικά είτε ανεξάρτητα με το ISO 9001:2015).

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο BS/DIN/SN ΕΝ 15224- Healthcare Quality Management Systems, είναι το σύγχρονο σύστημα Πιστοποίησης των Ιατρικών Υπηρεσιών το οποία υποκαθιστά σταδιακά το ISO 9001 στο μέρος των ‘υποχρεωτικών’ ή ζητούμενων πιστοποιήσεων για τους παρόχους υγείας από τους μείζονες stakeholders του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα στην Ευρώπη.

Η Swiss Approval εγκαινιάζει μια Νέα Εποχή στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία εστιάζοντας στη διασφάλιση των κλινικών διεργασιών, τη μείωση των ιατρονοσηλευτικών σφαλμάτων και τη μεγιστοποίησης της κλινικής αποτελεσματικότητας μέσα από μια εξειδικευμένη διεργασία επιθεώρησης. Με την ειδική τεχνογνωσία και την τεράστια εμπειρία της στο χώρο, εγγυάται υπηρεσίες με υψηλή αξιοπιστία και κύρος, με ειδική βαρύτητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

H Swiss Approval Technische Bewertung, τέλος, έχει αναπτύξει συνεργασία με την εταιρεία Temos Hellas εκπρόσωπο του Οργανισμού Temos International που ειδικεύεται στην πιστοποίηση υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού και τη διαχείριση Διεθνών Ασθενών με σημαντικό πελατολόγιο σε 14 χώρες του κόσμου.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 5562130 είτε στο e-mail info@swissapproval.gr για περαιτέρω ενημέρωση.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EN 15224 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Πιστοποίηση της Ποιότητας και Ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας και ειδικότερα των Υπηρεσιών Αναπαραγωγικής Φροντίδας και Εξωσωματικής, οφείλει να αποτελεί όχι μόνο αδιαμφισβήτητο προσόν καλής λειτουργίας των δομών αλλά, κυρίως, βασικό εργαλείο εγκαθίδρυσης καλών πρακτικών και διαρκή εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου ασφάλειας στις θεραπευτικές και διαγνωστικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Τεχνικών Επιθεωρήσεων Swiss Approval Technische Bewertung, μέλος του Διεθνούς Δικτύου του Οργανισμού Swiss Approval International δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιθεώρησης-πιστοποίησης και ταυτόχρονα ειδικεύεται με τη διεθνή ομάδα επιθεωρητών που απασχολεί, σε προγράμματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης υπηρεσιών Υγείας.

Πρόσφατα, η Swiss Approval International αποτέλεσε τον Πρώτο Οργανισμό Πανευρωπαϊκά ο οποίος έλαβε από το Διεθνή Φορέα Διαπίστευσης UKAS διαπίστευση (και αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος στην Ελλάδα) για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο SN/ BS/DIN EN 15224 επικυρώνοντας την ουσιαστική συνεισφορά της στην προαγωγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο χώρο της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης στις Υπηρεσίες Υγείας.

(Ο  UKAS είναι μέλος του ΕΑ, IAF οργανισμοί οι οποίοι υπαγορεύουν την ισότιμη αναγνώριση διεθνώς των Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης).

Η εταιρεία μας στην Ελλάδα λειτουργώντας ως Κέντρο Πιστοποιήσεων με ενισχυμένο ρόλο στον έλεγχο των περιφερειακών γραφείων του Δικτύου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, παρέχει Διαπιστευμένες Υπηρεσίες Πιστοποίησης των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σύμφωνα με τις διεθνείς αλλά και τις εθνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ υπ’ αριθμ’ 20/Α/19-2-2016, 2639/B/08-12-2015):

-  κατά το πρότυπο ISO 9001:2015
- κατά το νέο Πρότυπο SN/ BS/DIN EN 15224:2012 (συνδυαστικά είτε ανεξάρτητα με το ISO 9001:2015) και, φυσικά,
- έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του σχετικού νομικού πλαισίου αδειοδότησης για τις ΜΙΥΑ και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης

κατόπιν επισταμένου ειδικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις σας.

H Swiss Approval Technische Bewertung έχει αναπτύξει συνεργασία με την εταιρεία Temos Hellas εκπρόσωπο του Οργανισμού Temos International που ειδικεύεται στην πιστοποίηση υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού και τη διαχείριση Διεθνών Ασθενών με σημαντικό πελατολόγιο σε 14 χώρες του κόσμου.

Θα χαρούμε να συνδράμουμε στους Στόχους του Οργανισμού σας μέσα από την προστιθέμενης αξίας υπηρεσία επιθεώρησης και πιστοποίησης της Swiss Approval  μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά και την ιχνηλασιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σας, τη μείωση των κλινικών κινδύνων και τον περιορισμό των ανεπιθύμητων συμβάντων και σφαλμάτων, τον έλεγχος καταλληλότητας εγκαταστάσεων καθώς και την τεκμηρίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας .


Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 5562130 είτε στο e-mail info@swissapproval.gr για περαιτέρω ενημέρωση.

Friday, 10 February 2017

Η Swiss Approval κατακτά τη Διαπίστευση από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης UKAS για το πρότυπο BS/ SN/ DIN EN 15224:2012

   Ο  Φορέας Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων Swiss Approval συνιστά τον Μοναδικό στην Ελλάδα Διαπιστευμένο Οργανισμό και τον Πρώτο Διεθνώς που διαπιστεύεται από τον εξαιρετικού κύρους διεθνή φορέα διαπίστευσης της Μεγάλης Βρετανίας UKAS για το πρότυπο Πιστοποίησης των Συστημάτων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, EN 15224.

   Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο BS/DIN/SN ΕΝ 15224- Healthcare Quality Management Systems, είναι το σύγχρονο σύστημα Πιστοποίησης των Ιατρικών Υπηρεσιών το οποία υποκαθιστά σταδιακά το ISO 9001 στο μέρος των ‘υποχρεωτικών’ ή ζητούμενων πιστοποιήσεων για τους παρόχους υγείας, κατά τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία σε εξειδικευμένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας για την ενίσχυση της διασφάλισης των ασθενών σε όλο το εύρος της περίθαλψης και της διαγνωστικής και θεραπευτικής τους φροντίδας.

   Η φιλοσοφία του Ομίλου Εταιρειών Swiss Approval  προάγει την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων υψηλής εξειδίκευσης, σε διάφορους τομείς, μεταξύ αυτών και ο Κλάδος των Υπηρεσιών Υγείας. Οι διεθνούς κύρους και εμπειρίας επιθεωρητές του Φορέα, επιλέγονται και αξιολογούνται μέσα από ένα σύνθετο σύστημα ελέγχου των προσόντων και της τεχνογνωσίας τους ώστε να διασφαλίζεται η προστιθέμενης αξίας υπηρεσία επιθεώρησης προς τον πελάτη.

   Ο Διεθνής Φορέας αξιοποιεί διεθνή εργαλεία και πρακτικές στη μεθοδολογία επιθεώρησης και ανάλυσης του προτύπου, τα οποία εκπορεύονται από παγκόσμιους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πρωτόκολλα υγειονομικής περίθαλψης NHS (Μ. Βρετανίας), ΙΗΙ (ΗΠΑ) κ.λπ.

   Η Swiss Approval εγκαινιάζει μια Νέα Εποχή στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία εστιάζοντας στη διασφάλιση των κλινικών διεργασιών, τη μείωση των ιατρονοσηλευτικών σφαλμάτων και τη μεγιστοποίησης της  κλινικής αποτελεσματικότητας μέσα από μια εξειδικευμένη διεργασία επιθεώρησης. Με την ειδική τεχνογνωσία  και την τεράστια εμπειρία της στο χώρο, εγγυάται υπηρεσίες με υψηλή αξιοπιστία και κύρος, με ειδική βαρύτητα τόσο στην εγχώρια όσο καις τη διεθνή αγορά.


   Ο Βρετανικός Οργανισμός Διαπίστευσης UKAS αποτελεί μέλος του EA και IAF στο πλαίσιο των διεθνών κανονισμών για την ισοτιμία και την αμοιβαία αναγνώριση εγκυρότητας των διαπιστεύσεων που εκδίδει στις διάφορες χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Thursday, 9 February 2017

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.’s participation in Erasmus+ project “SAGRI” (Skills Alliance for Sustainable Agriculture)

   
    SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., is honored to participate at SAGRI project(Skills Alliance for Sustainable Agriculture) - an Erasmus+ project among other highly reputable scientific and academic institutions from Italy, Spain and Greece with the aim to delivering “Certification for skilled agricultural workers in accordance with sustainability principles and the international standard EN ISO/IEC 17024 for personnel certification. According to the SAGRI official goals, SAGRI “aims in advancing the skills of European agricultural workers (mainly farmers) and agricultural extension staff through the development of new curricula and teaching programmes that integrate in a practical way the latest developments in agricultural applied research. The purpose is to provide farmers and agricultural stakeholders knowledge, skills and competencies in the field of agro-environmental technology and sustainable agriculture”.  
    The project will take place in co-operation with the: Agricultural University of Athens, Eurotraining Educational Organization, Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperative, Universidade de Evora, REGIBIO - Formação e Consultoria, Confederação dos Agricultores de Portugal, Universita Degli Studi della Basilicata, E.RI.FO.- Ente di Ricera e Formazione and the Confederazione Generale dell’ Agricoltura Italiana.
    SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., contributes in the process of skills’ and qualifications’ analysis for agricultural workers. For that purpose, Swiss Approval undertakes the preparation of training and certification framework being the Only Certification Body participating in the program and ensuring transparency and international recognition for the granted certificates.