Friday, 16 December 2016

Σεμινάρια για Επικεφαλής Επιθεωρητές για το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015, IRCA Approved

O φορέας πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SwissApproval International, διοργανώνει πενθήμερο σεμινάριο, εγκεκριμένο κατά IRCA, για Επικεφαλής Επιθεωρητές σύμφωνα με την νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015, με την έγκριση του Διεθνούς Φορέα Εκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης, IQCS.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευθούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Βελτίωσης Ποιότητας και την επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με το νέο πρότυπο μέσω εξομοιώσεων επιθεωρήσεων, case studies επιθεωρήσεων εταιρειών προς πιστοποίηση και workshops, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο του πενθήμερου σεμιναρίου, θα αναλυθούν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015, τονίζοντας τις διαφορές με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν προηγμένες τεχνικές επιθεώρησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με γραπτές εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού κατά IRCA.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν:
      · Υπεύθυνοι Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Managers)
      · Σύμβουλοι που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
      · Υποψήφιοι Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)   
   · Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας βάσει της προηγούμενης έκδοσης του προτύπου (ISO 9001:2008) που επιθυμούν να μάθουν αναλυτικά το νέο πρότυπο  
· Εν γένει, επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
     
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις δομές της εταιρείας μας στην Ελευσίνα, από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και προσεχώς σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κομοτηνή. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση πατώντας εδώ.

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 210 55-62-130 ή στο e-mail: training@swissapproval.gr  


Το σεμινάριο ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων
 στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με το ISO 9001 και τις επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 19011 σε σύντομο χρονικό διάστημα.Friday, 9 December 2016

Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 21500:2012 Guidance on Project Management, από την SWISS APPROVAL

H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG Α.Ε. διευρύνει διαρκώς το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της με την πιστοποίηση διαχείρισης έργων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21500:2012. Το εν λόγω πρότυπο ποιότητας παρέχει καθοδήγηση για την εποπτεία και διαχείριση έργων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε είδος οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, ιδιωτικών εταιρειών ή κοινοτικών οργανώσεων, καθώς και για κάθε είδος έργου, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας, μεγέθους ή διάρκειας.

Το πρότυπο ISO 21500 προσδιορίζει 39 διεργασίες που εμπίπτουν σε πέντε βασικές ομάδες διαδικασιών και δέκα θεματικές ομάδες που καλύπτουν τις περισσότερες πτυχές που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός έργου. 

Η Swiss Approval έχει ήδη έχει ολοκληρώσει επιτυχώς επιθεωρήσεις πιστοποίησης σε δύο μεγάλες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, Focal Project Managers και RACE Consulting Engineers LP

Tuesday, 6 December 2016

H SATB αναζητεί συνεργάτες - επιθεωρητές Βιομηχανικού στη Βόρεια Ελλάδα


SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί Μηχανικούς µε Βιομηχανική εμπειρία επιθεώρησης σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, Φυσικού Αερίου, Παραγωγής Ενέργειας, Τεχνικά έργα και στην διεξαγωγή ελέγχων καταλληλότητας ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης (PED) για την απασχόλησή του σε επιθεωρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

• Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
• Άριστη γνώση Η/Υ
• Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.
• Πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
• Πιστοποιητικά Μη Καταστροφικών Ελέγχων Level II 
• Εμπειρία επιθεώρησης  συγκολλήσεων 
• Εμπειρία  επιθεώρησης  δοχείων πίεσης 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hr@swissapproval.gr


ISO 39001 Road Traffic Safety: H Οδική Ασφάλεια Σήμερα πιστοποιείται από τη Swiss Approval

Ο Φορέας μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην Πιστοποίηση για το διεθνές πρότυπο ISO 39001 παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες σε ένα σημαντικό πελατολόγιο στον κλάδο. Το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος (RTS) Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων, καθώς και τη μείωση του κινδύνου σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου εξαιτίας των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι απαιτήσεις, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή, μιας κατάλληλης πολιτικής RTS, την ανάπτυξη στόχων στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, καθώς και σχεδίων δράσης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη νομικές και άλλες απαιτήσεις καταλήγοντας σε ένα πλήρες σχέδιο με σημείο αναφοράς τον κύκλο PDCA, Plan- Do – Check- Act.


Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το διεθνές πρότυπο είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που αλληλεπιδρούν με το δίκτυο οδικής κυκλοφορίας όπως εθνικές οδικές αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες μεταφορών, και  ιδιωτικές εταιρείες οδικής ασφάλειας. Το σύστημα διαχείρισης RTS μπορεί να είναι συμβατό ή ενσωματωμένο σε άλλα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού.Monday, 5 December 2016

H SATB αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 27001.


SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί συνεργάτη-επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 27001.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
1.      Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 27001:2013
2.      Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας της πληροφορίας
3.      Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτώς και προφορικώς)
4.      Πτυχίο σχετικό με τον κλάδο της πληροφορικής
5.      Άριστη γνώση Η/Υ
6.      Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
·                     Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)
·                     Εμπειρία ως Επιθεωρητές Συστημάτων ΠοιότηταςΓια εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hr@swissapproval.grMonday, 14 November 2016

Συμμετοχή της Swiss Approval στο συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το ετήσιο Συνέδριο Ποιότητας που διοργάνωσε για 7η συνεχή χρονιά ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας ποιότητας που καθιέρωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ποιότητας (EOQ). Βασικός χορηγός του συνεδρίου ήταν η Swiss Approval.

Εκπρόσωποι από το Ελληνικό και Κυπριακό Παράρτημα του Διεθνή Φορέα  Swiss Approval συμμετείχαν στο συνέδριο και παρουσίασαν τις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών και τις καινοτόμες λύσεις που παρέχει διεθνώς ο κλάδος. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν  στα νέα εξειδικευμένα πρότυπα ποιότητας στη Βιομηχανία, την Υγεία και τον Τουρισμό, βασισμένα στις αρχές της βιωσιμότητας. 

Επιπρόσθετα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν η Εταιρική Διακυβέρνηση -Εργαλεία Στρατηγικής -Καινοτομία & Δημιουργικότητα -Ηλεκτρονική Διαχείριση Πληροφοριών -Ολική Διαχείριση Ποιότητας στο Δημόσιο – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης -Lean 6 Sigma & ISO 9001 - Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο, παρακαλώ πατήστε εδώ


Tuesday, 20 September 2016


H SATB αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 & συντονιστή Έργων Πιστοποίησης στον τομέα της Yγείας.
H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, και συντονιστή Έργων Πιστοποίησης στον τομέα της υγείας.

Τα καθήκοντα τα οποία θα κληθεί να φέρει εις πέρας είναι τα ακόλουθα:
  • Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας σε παρόχους υπηρεσιών υγείας
  • Οργάνωση, διαχείριση και συντονισμός έργων πιστοποίησης
  • Ανάπτυξη συνεργασιών της εταιρείας στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
  • Ανάπτυξη μακροχρονίων σχέσεων με εν δυνάμει και υπάρχοντες πελάτες

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
1.      Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της υγείας
2.      Τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας
3.      Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτώς και προφορικώς)
4.      Πτυχίο σχετικό με τον κλάδο της υγείας
5.      Άριστη γνώση Η/Υ
6.      Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
  • Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 9001:2015
  • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.grFriday, 16 September 2016

«Καλωσορίζοντας την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση» - Βραβείο EILLEN-WEE LABEL Βράβευση της Swiss Approval Technische Bewertung S.A. για τις Διαπολιτισμικές Δράσεις και το Ευρωπαϊκό Προφίλ των Υπηρεσιών της

«ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΜΑΘΗΣΗ στις ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ήταν το θέμα πάνω στο οποίο διαγωνίστηκε η Swiss Approval Technische Bewertung A.E. αποσπώντας τελικά το Ευρωπαϊκό βραβείο EILLEN-WEE LABEL, όντας η μοναδική ελληνική συμμετοχή μεταξύ 50 άλλων επιχειρήσεων που συμμετείχαν από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για μια εγνωσμένου Ευρωπαϊκού κύρους πιστοποίηση [Welcoming European Enterprise] για την καινοτόμο δράση των επιχειρήσεων στο τομέα της Διαπολιτισμικής προσέγγισης και καθοδήγησης των εργαζομένων τους.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος EILLEN δόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στο Δημαρχείο του ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ όπου έγινε η απονομή σε τρείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις  από Ελλάδα, Αυστρία και Γαλλία, και όπου συμμετείχαν όλοι οι Ευρωπαϊκοί εταίροι από Γερμανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Βουλγαρία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Την εκδήλωση διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο O.C.E.A.N. [Organisation of Culture, Education and Advice in Networks NGO] που εκπροσωπεί το πρόγραμμα στην Ελλάδα, με συντονίστρια την κ. Δήμητρα Σκούφη-Κατσιδονιώτη και εκπαιδευτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τον κ. Χατζημηνά Ανδρέα.

Το πρόγραμμα EILEEN ενισχύει τη διαπολιτισμική μάθηση στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με βασικό του σκοπό να προσκαλέσει επαγγελματίες που εργάζονται σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και νέους άνεργους να αναπτύξουν τα γνωστικά τους πεδία πάνω στην πολιτιστική πολυμορφία στο χώρο εργασίας, μέσω μιας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και τελικώς να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν γι’ αυτές μέσω του συστήματος Level 5. Μέσω του προγράμματος αυτού προάγονται οι διαπολιτισμικές ικανότητες, η κουλτούρα φιλοξενίας στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή κινητικότητα, αλλά και η ενίσχυση και επικύρωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.Η Swiss Approval Technische Bewertung A.E. διακρίθηκε γιατί έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην πολυπολιτισμικότητα στον ευαίσθητο τομέα του Τουρισμού Υγείας, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Health Tourism Training. Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της πολιτισμικής ευαισθησίας σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της φιλοξενίας προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προσδοκίες και τις ανάγκες των διεθνών πελατών τους. 

Λίγα λόγια για εμάς

H Swiss Approval Technische Bewertung A.E. λειτουργεί στην Ελλάδα, στη Βιομηχανική Ζώνη της Ελευσίνας σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο του 1999, ενώ από το 2005 έχει αναπτύξει περιφερειακά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, με σημαντική παρουσία στην αγορά της Βορείου Ελλάδας, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης με εξειδίκευση σε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης σε διάφορους τομείς. Ο Όμιλος Swiss Approval International Group of Companies αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια διαμορφώνοντας συνεργασίες και ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο πελατών σε όλο τον κόσμο.

Η κεντρική Φιλοσοφία Διοίκησης του Δικτύου Πιστοποίησης Swiss Approval, εκκινεί από το αξίωμα ότι η Επιθεώρηση και οι Φορείς Πιστοποίησης οφείλουν να εκπροσωπούν τις αρχές της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας, στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του διεθνούς θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου Διαπίστευσης, στοχεύοντας, ουσιαστικά, στην προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της ποιότητας στις γραμμές παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς τομείς.

Friday, 29 July 2016

Ενίσχυση των δεξιοτήτων για επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ArtS- Skills for the Creative EconomyΟ φορέας πιστοποίησης SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου Swiss Approval International, αποτελεί εταίρο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ArtS - skills for the creative economy, το οποίο έχει σχεδιάσει ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο EQF/ECVET, στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, ανταποκρινόμενο στις δεξιότητες που απαιτούνται στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία στις συγκεκριμένες χώρες.

Το έργο ξεκίνησε το 2014 και υλοποιείται από κοινοπραξία οργανισμών από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, με στόχο την ενίσχυση των καλλιτεχνών της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας, ώστε να προωθηθούν η απασχόληση και η ανάπτυξη του κλάδου σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ArtS προσφέρει την ευκαιρία στους επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου (π.χ. μουσικούς, ηθοποιούς, φωτογράφους, επιμελητές εκθέσεων, κ.α., να παρακολουθήσουν 3 κοινές εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν τις δεξιότητες τους που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα:
·         Διοίκηση επιχειρήσεων/ management
·         Δικτύωση/Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία
·         Επιχειρηματικές δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τουλάχιστον μία ακόμα εκπαιδευτική ενότητα, που να σχετίζεται με την εξειδίκευσή τους:
·         Χειροτεχνία
·         Πολιτιστική Κληρονομιά
·         Εικαστικές τέχνες
·         Παραστατικές τέχνες
·         Τέχνες του Λόγου Οπτικοακουστικές Τέχνες και ΠολυμέσαΗ παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν και θα προσφέρει Ευρωπαϊκή πιστοποίηση, αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο EQF/ECVET! Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.Wednesday, 20 July 2016

Η Swiss Approval Technische Bewertung αρωγός στην προσπάθεια εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, η Swiss Approval Technische Bewertung έχει την χαρά να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο του Σ.Ε.Κ.Α (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου) με θέμα: "Προώθηση Προϊόντων Αλουμινίου στην Διεθνή Αγορά". Εισηγητής θα είναι ο κος Μανώλης Δανιήλ, Διευθυντής Διεθνών Εκθέσεων Δομικών Βιομηχανικών & Καταναλωτικών Προϊόντων της ENTERPRISE GREECE, εθνικού φορέα για την εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Τον εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό των επιχειρήσεων κατασκευών αλουμινίου, που επιθυμούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους και να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία στη διεθνή αγορά.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιουλίου. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στις παρακάτω επαφές:

• Χριστίνα Κωνσταντοπούλου (Ειδική Γεν. Γραμματέας σε θέματα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης & Ενέργειας) Τηλ: 6973850774 & e-mail: xristina@alkon.gr

• Βασιλική Τάγκα (Γραμματεία ΣΕΚΑ) Τηλ: 210 4945444 (10:00-14:00) & e-mail: info@seka.org.grMonday, 11 July 2016

Υπηρεσίες Απευθυνόμενες σε Μονάδες Αναπαραγωγικής Ιατρικής από την Swiss Approval Technische Bewertung

Με αφορμή τις σχετικές εγκυκλίους για την αδειοδότηση και το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ο Φορέας μας  δύναται να καλύψει τις ανάγκες των μονάδων αναφορικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και συμμόρφωσης με τις διεθνείς (ISO 9001, EN 15224) αλλά και τις εθνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ υπ’ αριθμ’ 20/Α/19-2-2016, 2639/B/08-12-2015).

Ο φορέας μας, Swiss Approval Technische Bewertung, μέλος του διεθνή οργανισμού Swiss Approval International δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιθεώρησης-πιστοποίησης και ταυτόχρονα ειδικεύεται με τη διεθνή ομάδα επιθεωρητών που απασχολεί, σε προγράμματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης υπηρεσιών Υγείας.


Υπηρεσίες Απευθυνόμενες σε Μονάδες Αναπαραγωγικής ΙατρικήςΗ εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, και έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του σχετικού νομικού πλαισίου αδειοδότησης κατόπιν επισταμένου ειδικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του πελάτη.H Swiss Approval Technische Bewertung έχει αναπτύξει συνεργασία με την εταιρεία Temos Hellas (εκπρόσωπο του Οργανισμού Temos International που ειδικεύεται στην πιστοποίηση υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού) για την πιστοποίηση κατά DIN EN 15224 – ISO 9001 των Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο της οποίας συνεισφέρει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις προδιαγραφές και τα σημεία ελέγχου που συνιστούν τον οδηγό εφαρμογής (certification guideline) του προτύπου με τους έμπειρους επιθεωρητές της για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα.

Με την υιοθέτηση και την πιστοποίηση ειδικότερα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 15224 ενεργοποιούνται και αποδίδουν αποτελεσματικά σημαντικές για τον οργανισμό διαδικασίες όπως η ιχνηλασιμότητα, η ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας (π.χ. διαχείριση υγιεινής - λοιμώξεων, περιορισμός ανεπιθύμητων συμβάντων και σφαλμάτων, ο έλεγχος καταλληλότητας εγκαταστάσεων), η τεκμηρίωση κλινικής αποτελεσματικότητας  και η διασφάλιση της ορθής απόδοσης του προσωπικού κ.α. 

Εποπτεία από το Διεθνή Φορέα Διαπίστευσης UKAS

Ο Φορέας μας δυνάμει της σημαντικής του διεθνούς δράσης έχει ενσωματωθεί σε πιλοτικά έργα του Οργανισμού Διαπίστευσης της Μεγάλης Βρετανίας (UKAS) για τη διαπίστευση του συστήματος πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας κατά DIN EN 15224.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 5562130 είτε στο e-mail info@swissapproval.gr για περαιτέρω ενημέρωση.