Wednesday, 18 October 2017

Εκπαίδευση επιθεωρητών-επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση ασφάλειας ασθενών και τη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BS EN 15224:2016Η SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών με αντικείμενο τις Οδηγίες Εφαρμογής και Βέλτιστες Πρακτικές για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και την  Ασφάλεια Ασθενών στις Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου  BS EN 15224:2016τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017.

Στόχοι:
Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τα παρακάτω μείζονα θέματα: 
*Κατανόηση και μεθοδολογία επιθεώρησης των διεθνών προδιαγραφών και της εφαρμογής των προτύπων ISO 9001 και DIN/BS/EN 15224 στις υπηρεσίες υγείας
* Αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας των ασθενών αλλά και του επιχειρησιακού κινδύνου στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
*Εφαρμογή και αξιολόγηση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
* Αξιολόγηση και Ενίσχυση της κλινικής αποτελεσματικότητας
* Συνεχή βελτίωση της κλινικής απόδοσης

Στο σεμινάριο θα μελετηθούν θέματα αναφορικά με:
* τις απαιτήσεις του προτύπου σε αντιπαραβολή με την νέα έκδοση
* τις διάφορες προσεγγίσεις και διεθνείς μεθοδολογίες διαχείρισης ποιότητας στις ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του προτύπου
* τις κυριότερες τεκμηριωμένες διαδικασίες
* μεθοδολογίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στις Υπηρεσίες Υγείας
* κλινικά/νοσηλευτικά/χειρουργικά πρωτόκολλα
* αρχές και μεθοδολογίες ελέγχου λοιμώξεων
* διεθνή εργαλεία Μέτρησης και Παρακολούθησης κλινικής αποτελεσματικότητας

και θα πραγματοποιηθούν πρακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθεωρήσεων και μελέτη περιπτώσεων ( case studies).

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
* Ειδικοί Σύμβουλοι Ποιότητας με χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη ΣΔΠ στον χώρο της Υγείας
* Επαγγελματίες Υγείας - Ειδικοί επιστήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας και την Ασφάλεια στις υπηρεσίες Υγείας
*Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας
* Υπεύθυνοι Ποιότητας σε δομές υγείας

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί και θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ το ειδικό Swiss Approval International Implementation Guide εφαρμογής του BS EN 15224 που συνέταξε η εξειδικευμένη ομάδα διεθνών επαγγελματιών του χώρου σε συνεργασία με τους επιθεωρητές της Swiss Approval στον τομέα της υγείας.


Για επιπλέον πληροφορίες όπως επίσης και για το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Φορέα:

P Tel:  210-556-2130
P Fax:  210-556-5155
Monday, 21 August 2017

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Arts - Βελτίωσε τις δεξιότητές σου στον πολιτιστικό-δημιουργικό τομέα με διεθνή πιστοποίηση
Η SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., εταίρος του έργου ArtS, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο σεμινάριο κατάρτισης/επιμόρφωσης για την βελτίωση των ειδικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή θα ήθελαν να εργαστούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Το έργο ArtS προσφέρει 9 σεμινάρια, τα 3 εκ των οποίων στοχεύουν στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων για: Διοίκηση επιχειρήσεων , Επιχειρηματικές Δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δικτύωση/Ψηφιακή Επικοινωνία και Μedia. Τα υπόλοιπα 6 στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων για: Χειροτεχνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Τέχνες του Λόγου, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα, Παραστατικές και Εικαστικές Τέχνες.

Τα σεμινάρια θα γίνουν στις δομές του ΚΕΚ Eurotraining. Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στις δραστηριότητες του έργου, συμπληρώστε την σχετική αίτηση που θα βρείτε εδώ. Εάν χρειάζεσαι περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΚΕΚ Eurotraining στο  210 3306086.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες δύνανται να προβούν σε πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.Thursday, 20 July 2017

ArtS- Βελτίωσε τις δεξιότητές σου στον πολιτιστικό-δημιουργικό τομέα με διεθνή πιστοποίηση
Το δυναμικό του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα για την ανάπτυξη και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο Arts, με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus + KA2, ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες που προέκυψαν σε αυτά τα νέα πεδία ενδιαφέροντος. Πράγματι, ο στόχος του Arts είναι η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της δημιουργικής επιχειρηματικότητας των καλλιτεχνών και την μετατροπή της τέχνης σε μια πηγή ανάπτυξης για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. συμμετέχει στο έργο Arts, μαζί με άλλους 12 εταίρους στην Ευρώπη: EuroTraining (συντονιστής), Athens Chamber of Tradesmen, Synergy of Music Theater- Ελλάδα;
CESIE , Libera Palermo, Consorzio Universitario Piceno, Centro Studi e Formazione Villa Montesca – Società consortile, Melting Pro Laboratorio Per la cultura- Ιταλία, Federación Vizcaína de Empresas del Metal, Jiménez Puertas, Asociación Cultural Euroacción Murcia, Fondo Formacion Euskadi- Ισπανία.  

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, το έργο Arts ανέπτυξε ένα σεμινάριο κατάρτισης/ επιμόρφωσης για την βελτίωση των ειδικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή θα ήθελαν να εργαστούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Στην πλατφόρμα E-Learning του Arts, υπάρχουν 9 σεμινάρια. Τα 3 εξ’ αυτών στοχεύουν στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων για: α) Διοίκηση επιχειρήσεων, β) Επιχειρηματικές Δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και γ) Δικτύωση/ Ψηφιακή Επικοινωνία και Media.

Τα υπόλοιπα 6 στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων για:
* Χειροτεχνία
* Πολιτιστική Κληρονομιά
* Τέχνες του Λόγου
* Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα
* Παραστατικές Τέχνες και
* Εικαστικές Τέχνες

Μετά το πέρας των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες δύνανται να προβούν σε πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στις δραστηριότητες του έργου, δηλώστε συμμετοχή πατώντας εδώ. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με το ΚΕΚ Eurotraining στο 210 3306086. 


Thursday, 22 June 2017

H SATB αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί συνεργάτη - επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας.

Τα καθήκοντα τα οποία θα κληθεί να φέρει εις πέρας είναι τα ακόλουθα:
· Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας σε παρόχους υπηρεσιών υγείας
· Ανάπτυξη συνεργασιών της εταιρείας στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
· Ανάπτυξη μακροχρονίων σχέσεων με εν δυνάμει και υπάρχοντες πελάτες

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:
1. Δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της υγείας
2. Τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας
3. Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτώς και προφορικώς)
4. Πτυχίο σχετικό με τον κλάδο της υγείας
5. Άριστη γνώση Η/Υ
6. Άνεση στην επικοινωνία και συνέπεια.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:
· Πενθήμερο σεμινάριο για Επικεφαλής Επιθεωρητές ISO 9001:2015
· Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο info@swissapproval.gr

Thursday, 1 June 2017

Πιστοποίηση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς


Οι κανόνες για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς έχουν οριστεί ως νέες στρατηγικές προτεραιότητες σε διάφορους τομείς και συνδέονται με βεβαιότητα με τις αναπτυξιακές προοπτικές οποιασδήποτε εταιρικής δραστηριότητας με σκοπό την βιωσιμότητα, την ενίσχυση των ευκαιριών αλλά και τον αποτελεσματικό χειρισμό προκλήσεων σε ένα πολύμορφο και διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.
Οι εταιρείες και το προσωπικό τους αναμένεται να ενεργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα κωδίκων δεοντολογίας και να αποφεύγουν τυχόν ακατάλληλες ενέργειες αλλά και να εναρμονίζονται απόλυτα με το σχετικό νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, αναπτύσσουν πολιτικές κατά της Δωροδοκίας και υπέρ της καταπολέμησης της Διαφθοράς για να στηρίξουν τη δέσμευσή τους  στην ακεραιότητα.
Ο οργανισμός ISO εισάγει το νέο πρότυπο σύμφωνα με το οποίο πιστοποιούνται τα Συστήματα Διαχείρισης που ελέγχουν την εφαρμογή των πολιτικών κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε διάφορες επιχειρήσεις.
Η Swiss Approval International παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 37001:2016.
Το πρότυπο ISO 37001:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για ένα σύστημα διαχείρισης, σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τον εκάστοτε οργανισμό για να προλαμβάνει, να ανιχνεύει και να χειρίζεταιενδεχόμενες περιπτώσεις δωροδοκίας και να συμμορφώνεται με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και εν γένει της διαφθοράς.

Νέες υπηρεσίες για ένα εξελιγμένο, πιστοποιημένο και “ασφαλές” Επιχειρησιακό Περιβάλλον, από τo Διεθνή Φορέα Πιστοποιήσεων Swiss Approval International

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για την Ασφάλεια Πληροφοριών σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοζόμενο πλαίσιο, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε λειτουργικές αλλαγές στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, σε διαρθρωτικές απαιτήσεις αλλά και σε αλλαγές στην κουλτούρα διαχείρισης πληροφοριών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό, τόσο οι πολίτες όσο και οι νομικές οντότητες (οργανισμοί, εταιρείες, επιχειρήσεις) πρέπει να ενημερωθούν επαρκώς και, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταρτίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την κάλυψη ενδεχόμενων λειτουργικών κενών σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του νομικού πλαισίου.

Η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων από τους ίδιους τους πολίτες, αλλά στον προσδιορισμό  των αρχών διατήρησης και ανάκτησής τους.
Η Swiss Approval International, μέσω της εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαθέτει, παρέχει την υπηρεσία ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τους όρους του GDPR και δύναται να εκδώσει πιστοποιητικά συμμόρφωσης εφόσον έχουν επιτευχθεί όλες οι προσαρμογές στο νέο κανονιστικό πλαίσιο από την ενδιαφερόμενη επιχείριση/οργανισμό.


Friday, 19 May 2017

H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. αναζητεί άτομο για την θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Executive Secretary)SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., μέλος του διεθνούς δικτύου του Φορέα Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων SWISS APPROVAL INTERNATIONAL αναζητεί άτομο για την θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Executive Secretary).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω προσόντα:

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
• Επικοινωνιακές ικανότητες

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας, ήθος, συνέπεια και εργατικότητα.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
• Επαγγελματική εμπειρία
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hr@swissapproval.gr, ή τηλεφωνικώς στο 210-5562130, Yπεύθυνος κος Ρίζος Φώτιος.

Thursday, 18 May 2017

Ημερίδα Swiss Approval υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με θέμα: «Σύγχρονα Πρότυπα, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας»


Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στο κτίριο που στεγάζεται το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα της Swiss Approval για τις σύγχρονες απαιτήσεις πιστοποίησης, τις διεθνείς τάσεις στα σύγχρονα Πρότυπα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Επιθεωρήσεις που αφορούν στην ειδικότητα των Μηχανικών & των Πολιτικών Μηχανικών.


Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κος Χαρωνίτης Ιωάννης, Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης ο οποίος μαζί με την κα Κατσάπη Αγγελική-Διευθύνουσα Σύμβουλο της Swiss Approval Technische Bewertung (μέλος του Διεθνούς Δικτύου του Οργανισμού Swiss Approval International), προώθησαν την υλοποίηση της εκδήλωσης αυτής. Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης η Δρ. Μαρία Σμυρνιωτάκη, Υπεύθυνη του τοπικού γραφείου της Swiss Approval στην Κρήτη.

Ο κος Μυλωνάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Swiss Approval Akademie μίλησε για τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων, αλλά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (WGI), αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρονται στους μηχανικούς μέσα από τον χώρο αυτό. Ως εισηγητής παρευρέθηκε και ο Δρ. Ηλιάδης Γεώργιος που ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα Πρότυπα που αφορούν στις δομικές κατασκευές και ο Δρ. Κουτρούλης Χαράλαμπος (Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ) που ανέπτυξε θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα μέλη του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης και για την ομιλία του κου Ρουμπή Ξενοφώντα, (Μηχανολόγος Μηχανικός-Επικεφαλής Επιθεωρητής και Υπεύθυνος Έργων του τμήματος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας της Swiss Approval), ο οποίος ανέπτυξε σύγχρονα ζητήματα και τάσεις αναφορικά με πρότυπα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης στα Τεχνικά Έργα, σε Μελέτες, Διαγωνισμούς και σε Υπεργολαβίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από δημόσιους και ακαδημαϊκούς οργανισμούς καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα Τεχνικών Έργων.


Η Swiss Approval Technische Bewertung είναι Κοινοποιημένος Φορέας για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων υποχρεωτικού τομέα και ασφάλειας προϊόντων (όπως είναι οι έλεγχοι σε δοχεία πίεσης, ανυψωτικά μηχανήματα, ατμολέβητες και μεταλλικές κατασκευές), είναι Διαπιστευμένη κατά ISO 17020, και διακρίνεται για τις υπηρεσίες της στον Τομέα των Βιομηχανικών Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Οδηγιών. Παράλληλα, παρέχει και Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, μια εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην αγορά.

Thursday, 11 May 2017

ArtS- Συμμετοχή σε πιλοτική δοκιμή και αξιολόγηση online εκπαιδευτικής πλατφόρμας
Ο φορέας πιστοποιήσεων SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ArtS, με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus + KA2, προσκαλεί επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου να συμμετέχουν στην πιλοτική δομική της online πλατφόρμας όπως επίσης και του εκπαιδευτικού υλικού. Ο σκοπός της πιλοτικής δοκιμής είναι η αξιολόγηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού πριν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικές ενότητες και το πρόγραμμα σπουδών που αναπτύχθηκαν θα δοκιμασθούν από όσο περισσότερους καλλιτέχνες της ομάδας -στόχου είναι δυνατό. Οι επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου που θα δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να έχουν/είχαν συμμετοχή σε επαγγελματικές δραστηριότητες τουλάχιστον σε έναν από τους εξής τομείς: Χειροτεχνία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Τέχνες του Λόγου, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα, Παραστατικές και Εικαστικές Τέχνες.

Στόχος της πιλοτικής δοκιμής είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού υλικού που έχει αναπτυχθεί ως τώρα, ώστε να αναθεωρηθεί και να βελτιωθεί το περιεχόμενο, η επίδοση και η παρουσίασή του. Αυτοί οι τρεις στόχοι θα αποτελέσουν τους πυλώνες της αξιολόγησης που θα σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο σκοπό και αναμένεται να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό και τις δυνατότητες βελτίωσής του.

To έργο ArtS είναι ένα τριετές πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της πολιτιστικής οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους εξής τρόπους έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017:
-          Email: info@swissapproval.gr
-          Τηλ: 210-5562130

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ArtS, επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα, πατώντας εδώ.Tuesday, 9 May 2017

Πρόσκληση σε ημερίδα της Swiss Approval Technische Bewertung σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Ανατολικής Κρήτης, με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Η Swiss Approval Technische Bewertung Φορέας Πιστοποίησης και Τεχνικών - Βιομηχανικών Επιθεωρήσεων, μέλος του διεθνούς δικτύου Swiss Approval International, διοργανώνει σε συνεργασία με το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)/ Ανατολικής Κρήτης, ημερίδα με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 12/05/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 – 20.00 στο κτίριο που στεγάζεται το ΤΕΕ Ηρακλείου/ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02, στο Ηράκλειο Κρήτης.


Στην ημερίδα θα μετέχουν εισηγητές με διεθνή εμπειρία και αναγνώριση, με σκοπό την ουσιαστική ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και των επαγγελματιών, αναφορικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις πιστοποίησης, τις διεθνείς τάσεις στα σύγχρονα Πρότυπα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Επιθεωρήσεις που αφορούν στην ειδικότητα των Μηχανικών & των Πολιτικών Μηχανικών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σας παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο Ηράκλειο:
Υπεύθυνη: Δρ. Μαρία Σμυρνιωτάκη
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 59Γ, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. :2810228834
Κιν: 6981100596

Friday, 17 March 2017

Παρουσίαση της πρώτης Διεθνούς Διαπίστευσης κατά το πρότυπο EN 15224 για τις Υπηρεσίες Υγείας στο Φορέα Πιστοποίησης Swiss Approval

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της Swiss Approval για τη διαπίστευση από το Διεθνή Φορέα Διαπίστευσης UKAS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας SN/BS/DIN EN 15224.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Τούντας Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, κος Μπαρδής Βασίλειος και ο Πρόεδρος του Athens Dental Tourism Cluster και εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού, Δρ. Κουβελάς Νικόλαος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η απονομή των πιστοποιητικών στις δύο πρώτες πιστοποιημένες υγειονομικές μονάδες κατά SN/BS/DIN EN 15224, Mediterraneo Hospital και Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Ευγονία’, στο πλαίσιο της πιλοτικής αξιολόγησης και διαπίστευσης κατά UKAS.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Swiss Approval Technische Bewertung, μέλος του Διεθνούς Δικτύου του Οργανισμού Swiss Approval International, κα Κατσάπη Αγγελική, κατέδειξε τον ρόλο της Πιστοποίησης Ποιότητας και Ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας που οφείλει να αποτελεί όχι μόνο αδιαμφισβήτητο προσόν καλής λειτουργίας των δομών αλλά, κυρίως, βασικό εργαλείο εγκαθίδρυσης καλών πρακτικών και διαρκή εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου ασφάλειας στις θεραπευτικές και διαγνωστικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από δημόσιους και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, από θεσμικούς φορείς καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα Υγείας.

Η Swiss Approval εγκαινιάζει μια Νέα Εποχή στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία, εστιάζοντας στη διασφάλιση των κλινικών διεργασιών, τη μείωση των ιατρονοσηλευτικών σφαλμάτων και τη μεγιστοποίησης της κλινικής αποτελεσματικότητας μέσα από μια εξειδικευμένη διεργασία επιθεώρησης.


Η Swiss Approval International αποτελεί τον Πρώτο Οργανισμό Πανευρωπαϊκά ο οποίος αξιολογήθηκε και διαπιστεύθηκε από το Διεθνή Φορέα Διαπίστευσης UKAS (και αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος στην Ελλάδα) για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο SN/ BS/DIN EN 15224 επικυρώνοντας την ουσιαστική συνεισφορά του στην προαγωγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο χώρο της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης στις Υπηρεσίες Υγείας.